קורסים במכירות

קורסי מכירות פנים ארגוניים שמטרתם להצמיח ולגדל דורות של מנהלי מכירות, אנשי מכירות וצוותי מכירות, תוך שכלול ופיתוח סל נרחב של מיומנויות נדרשות ומתן ארגז כלים נרחב לשימוש בחיי היום-יום הארגוניים.

קורסים במכירות כוללים עבודה אישית וקבוצתית מעמיקה, תוךהתבוננות מערכתית וחיבור לצרכי וערכי הארגון לצורך קידום המנהלים והעובדים בעבודתם המאתגרת. הקורסים נערכים בגישת Case-Study, תוך חיבור מיידי לחיי הארגון ועבודה אישית על נקודות חוזק וחולשה של כל משתתף באופן אישי.

דוגמאות לקורסי מכירות אפשריים