קורסים בשירות

קורסי שירות פנים ארגוניים שמטרתם להצמיח ולגדל דורות של מנהלי שירות, אנשי שירות וצוותי שירות, תוך שכלול ופיתוח סל נרחב של מיומנויות נדרשות ומתן ארגז כלים נרחב לשימוש בחיי היום-יום הארגוניים.

קורסים בשירות כוללים עבודה אישית וקבוצתית מעמיקה, תוךהתבוננות מערכתית וחיבור לצרכי וערכי הארגון לצורך קידום המנהלים והעובדים בעבודתם המאתגרת. הקורסים נערכים בגישת Case-Study, תוך חיבור מיידי לחיי הארגון ועבודה אישית על נקודות חוזק וחולשה של כל משתתף באופן אישי.

כניסה למתחם