תוכנית יוזמות 2020

תוכנית יוזמות 2020 – (Long Range Planning)

מחזור החיים של הפירמה הוא דינמי ומשתנה ע"פ תנאי השוק התחרותיים. היערכות מתאימה לשינויים תמנע זעזעועים והפתעות שאינם רצויים לפירמה. "יוזמות 2020 LRP" הינו תהליך שיטתי שנועד לכוון את השימוש במשאבים כדי להשיג מטרות עתידיות. תכנון נחשב לטווח ארוך אם הוא מכוון לפעילויות של הפירמה שהיא ארוכה ממחזור אחד, או שנה אחת, של פעילות עסקית.

ה – LRP נעשה על בסיס שיטתי ומהווה "תכנית אב" המציינת מגמות הקשורות בתכנון ובניתוח השוק, ניתוח כלכלי , בדיקה והתאמת המשאב האנושי ומהווה הבסיס להכנת התכנית לטווח הקצר. "יוזמות 2020 LRP" מיישמת מרכיבים של מודיעין עיסקי ותחרותי.

חלק ניכר מאיסוף המודיעין נעשה על מוצרים ותהליכי עבודה של מתחרים ותורם להבנה מעמיקה של הזירה העסקית בה פועלת הפירמה ומספק כלים למיפוי ולסינון של מתחרים לפי משקלם והשפעתם על השוק בו פועלת הפירמה.

המודיעין העסקי מסייע בלימוד שיטות המכירה, השיווק והפרסום של המתחרים, על ביצועי הפירמות המתחרות, על יכולות כספיות שלהם וכיוצ"ב, מידע כזה מסייע להנהלה לבנות אסטרטגיה נכונה תוך הפחתת הסיכונים השונים הניצבים בפניה וכבסיס לקבלת החלטות.
איסוף המודיעין נעשה באמצעות מערכות ממוחשבות, באמצעים כשרים ואתיים שכן, מידע רב מצוי באפיקי תקשורת גלויים שניתן לגשת אליהם כחוק.

השרותים המוצעים:

 • ניתוח אופק התכנון האסטרטגי – מסגרת של הנחות לגבי סביבת הפעולה בה תפעל החברה;
 • גיבוש יעדי הארגון – גיבוש, הגדרה וניסוח של יעדי החברה לסוף תקופת התכנון;
 • גיבוש כיווני הפעולה – מפוי דרכי הפעולה המעשיות ליישום היעדים;
 • ניתוח ותכנון אסטרטגי – תכנית עבודה רב שנתית למימוש כיווני הפעולה שאופיינו.
  בתהליך הזה מנותחים מרכיבי משנה:

  • פיתוח מנהיגות
  • שיתוף ופיתוח עובדים
  • הקצאה של משאבים כולל: ניהול ידע, ניהול כספים, ניהול מערכות טכנולוגיות, תהליכים: חתירה לשיפור וייעול בתהליכי עבודה,
 • גיבוש המבנה הארגוני המיטבי התומך את התכנית האסטרטגית כולל:
  • אבחון ובניית תמונת המצב הקיים
  • ניתוח הצורך התפקודי לאור תהליכי העבודה;
  • גיבוש התפיסה העקרונית לניהול החברה ועקרונות התפקוד הנגזרים מתפיסה זו;
  • המענה הארגוני פירוט הייעוד, התפקידים והמשימות של כל גורם בחברה;

הטמעה בארגון

מנהלים באירגון יוכשרו ליישום ובחינה של תכנית "יוזמות 2020 LRP".

כחלק מתכנית העבודה של כל מנהל באירגון תופעל תכנית "יוזמות 2020 LRP" שתעודכן ותבחן מידי רבעון
ותדווח להנהלה לבחינה והטמעה בתכנית הכללית של הארגון.

מעוניינים בהכוונה?

מלאו פרטים ונשמח לעזור