קורסים צוות עובדים

קורסי פיתוח צוות שמטרתם להצמיח ולגדל דורות של צוותים, תוך שכלול ופיתוח סל נרחב של מיומנויות נדרשות ומתן ארגז כלים נרחב לשימוש בחיי היום-יום הארגוניים.

קורסים לצוות כוללים עבודה אישית וקבוצתית מעמיקה, תוך התבוננות מערכתית וחיבור לצרכי וערכי הארגון לצורך קידום חברי הצוות בעבודתם היום-יומית. הקורסים נערכים בגישת Case-Study, תוך חיבור מיידי לחיי הארגון והצוות ועבודה אישית על נקודות חוזק וחולשה של כל חבר צוות באופן אישי.